Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Basic webserver voor webhosting

 1. Open een terminal
 2. Kies welke webserver je wilt
  1. Apache: Simple in grebruik weinig aanpassingnen mogenlijk
  2. NGINXMoeilijker om te configuren heel veel aanpassing mogenlijk

 3. Installer de webserver
  1. Typ "sudo apt install apache2" als je voor Apache koos
  2. Typ "sudo apt install nginx" als je voor NGINX koos
 4. Plaats de webfiles in de juiste folder
  1. Plaats je files in de "/var/www/html/" folder
 5. Extra configuratie kan gebeuren in
  1. Apache: "/etc/apache2"
  2. Nginx: "/etc/nginx"
 • No labels