Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Je wil graag je website beheren en moet dus inloggen op het controle paneel. Zorg er eerst voor dat je bij ons een account hebt.
Eens je zeker bent dat je een account hebt kan je surfen naarYou want to manage your website and need to log in to the control panel. First make sure you have an account with us.
Once you are sure you have an account you can surf to:

https://panel.iswlabs.be:2083.

Vind je dat te moeilijk om te onthouden? Je kan ook altijd surfen naarToo hard to remember?  You can also surf to:

http://JOUWYOUR_DOMAIN_DOMEINNAAMNAME:2083

Bijvoorbeeld For example http://iswlabs.be:2083.


Als alles goed ging zou je het volgende scherm moeten zienIf all went well you should see the next screen: