Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

GitHub laat sinds 2020 niet meer toe om gewoon uw wachtwoord te gebruiken om te authenticaten. Je moet hiervoor dus een Access Token aanmaken. Je doet dit via https://github.com/settings/tokens.

Image Added

De token wordt dan uw wachtwoord en kan je niet opnieuw opvragen! Token kwijt? Dan moet je een nieuwe aanmaken.


Op de terminal:

Simpel, typ gewoon: git config credential.helper store