Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Remote oplag voor opslag van bv. backups 

Via openmediavault

 1. Download de OpenMediaVault img.xz
  1. https://sourceforge.net/projects/openmediavault/files/Raspberry%20Pi%20images/
 2. Download Etcher om de image op het SD-kaartje te zetten
  1. Surf naar : https://www.balena.io/etcher/
 3. Schrijf de iso naar de SD-kaard
  1. Open Etcher
  2. Selecteer de image file
  3. Controleer of de SD-kaard is geselecteerd is
  4. Click op Flash
 4. Start de Raspberry Pi
 5. Surf naar het IP van de Raspberry Pi
  1. Login met "admin" : "openmediavault"


Een andere optie is via ntfs share: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-nas/

 • No labels