Inloggen op GitHub

GitHub laat sinds 2020 niet meer toe om gewoon uw wachtwoord te gebruiken om te authenticaten. Je moet hiervoor dus een Access Token aanmaken. Je doet dit via https://github.com/settings/tokens.

De token wordt dan uw wachtwoord en kan je niet opnieuw opvragen! Token kwijt? Dan moet je een nieuwe aanmaken.


Op de terminal:

Simpel, typ gewoon: git config credential.helper store 


  • No labels